1) Kiedy byłem ostatni raz u spowiedzi?

2) Czy za grzechy szczerze żałowałem i postanowiłem poprawę?

3) Czy wyznałem wszystkie grzechy śmiertelne?

4) Czy wypełniłem dokładnie zadaną pokutę?

5) Czy w miarę możności naprawiłem wyrządzoną szkodę?

Z pierwszego przykazania:

Czy opuszczałem z lenistwa modlitwę codzienną?

Czy podczas modlitwy byłem dobrowolnie roztargniony?

Czy wstydziłem się wyznawać swoją wiarę?

Czy dobrowolnie powątpiewałem o prawdach wiary?

Z drugiego przykazania:

Czy wzywałem imiona Świętych lekkomyślnie i bez uszanowania?

Czy wymawiałem imiona święte w gniewie lub w żartach?

Czy przysięgałem niepotrzebnie?

Czy może przysięgałem fałszywie?

Czy mówiłem niewłaściwie o rzeczach świętych?

Z trzeciego przykazania:

Czy z własnej woli opuściłem Mszę świętą w niedzielę lub w święto?

Czy z własnej woli spóźniłem się na Mszę świętą?

Czy wyszedłem przed jej zakończeniem?

Czy zachowywałem się w kościele niepobożnie?

Czy w święto pracowałem ciężko bez koniecznej potrzeby?

Czy w inny sposób znieważyłem dzień święty? 

Z czwartego przykazania:

Czy zaniedbywałem modlitwę za rodziców?

Czy odpowiadałem zuchwale rodzicom i przełożonym?

Czy rodziców i przełożonych martwiłem lub pobudzałem do gniewu?

Czy im źle życzyłem lub o nich źle mówiłem?

Czy byłem nieposłuszny rodzicom lub przełożonym?

Czy wyśmiewałem się z ludzi starszych lub ułomnych?

Czy dokuczałem im?

Z piątego przykazania:

Czy szkodziłem sobie na zdrowiu np. przez picie alkoholu lub palenie papierosów?

Czy źle życzyłem bliźnim lub odgrażałem się im?

Czy ich przezywałem lub przeklinałem?

Czy dokuczałem bliźnim lub biłem ich?

Czy namawiałem ich do czegoś złego?

Czy gorszyłem ich przez zły przykład?

Czy chciałem się na kim zemścić?

Czy dręczyłem ptaki lub zwierzęta?

Z szóstego przykazania:

Czy dobrowolnie myślałem o rzeczach bezwstydnych?

Czy pragnąłem rzeczy bezwstydnych?

Czy mówiłem o nich lub chętnie słuchałem?

Czy z upodobaniem patrzyłem się na rzeczy lub obrazki nieprzyzwoite?

Czy pisałem lub rysowałem coś nieprzyzwoitego?

Czy popełniałem bezwstydne uczynki sam lub z drugimi?

Czy zezwalałem na nie?

Czy wyśmiewałem innych za ich skromność i wstydliwość?

Z siódmego przykazania:

Czy ukradłem co? komu? ile?

Czy nabywałem lub przechowywałem rzeczy skradzione?

Czy zatrzymywałem rzeczy pożyczone lub znalezione?

Czy oszukałem bliźniego lub zniszczyłem jego własność?

Czy zniszczyłem własność państwową lub społeczną?

Czy zaniedbałem wynagrodzić wyrządzoną szkodę?

Czy w jakikolwiek sposób byłem współwinny kradzieży, popełnionej przez kogoś innego?

Czy współdziałałem w wyrządzaniu bliźnim jakiejkolwiek innej szkody na własności?

Z ósmego przykazania:

Czy kłamałem?

Czy byłem obłudny?

Czy podejrzewałem kogoś lekkomyślnie?

Czy posądzałem niesprawiedliwie bliźniego o coś złego?

Czy obmawiałem lub oczerniałem bliźnich?

Czy obraziłem kogo obelżywym słowem lub uczynkiem?

Czy poróżniłem bliźnich przez plotki?

Z dziewiątego i dziesiątego przykazania:

Czy miałem grzeszne pożądania? jakie?

Z przy kazań kościelnych:

Czy jadłem mięso w dni postne bez koniecznej potrzeby lub bez dyspensy?

Czy zaniedbałem spowiedź i Komunię świętą wielkanocną? 

Z grzechów głównych:

Czy wynosiłem się nad innych i innymi gardziłem?

Czy byłem chciwy i nieuczynny dla drugich?

Czy cieszyłem się z cudzego nieszczęścia?

Czy smuciłem się z cudzego powodzenia?

Czy piłem alkohol?

Czy przebrałem miarę w jedzeniu i piciu?

Czy się złościłem? na kogo?

Czy dawałem powód do kłótni lub bójki?

Czy byłem leniwy do modlitwy i nauki?
Z obowiązków stanu:

Czy lekkomyślnie opuszczałem lekcje szkolne?

Czy nie uczyłem się zadanych lekcji?

Czy zaniedbywałem inną pracę obowiązkową?

Czy spisywałem, lub dawałem do spisania pracę domową?

ŻAL ZA GRZECHY

Po przypomnieniu sobie wszystkich grzechów przepraszam szczerze Pana Boga i proszę o wybaczenie.

Panie Boże, przypomniałem sobie wszystkie moje grzechy popełnione 
w czasie od ostatniej spowiedzi świętej.

Pozwól zapamiętać je wszystkie i szczerze wyznać przed kapłanem w konfesjonale.

Stoję przed Tobą, Panie, i żałuję za wszystkie moje przewinienia.

Wiem, że każdy grzech jest zlekceważeniem Twojej miłości, przepraszam.

Dobry Boże, ulituj się nade mną.

Dziękuję, że TY wziąłeś wszystkie moje grzechy i umarłeś za nie na krzyżu,
abym ja mógł dostąpić przebaczenia.

Wierzę, że TY zawsze przebaczasz i przebaczysz teraz wszystkie moje grzechy,
bo mnie bardzo kochasz.

Amen.

*** lub ***

Żałuję, Panie Jezu, że obraziłem Cię moimi grzechami.

Chcę Ci powiedzieć, że Cię kocham i chcę być zawsze z Tobą.

Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu,
do poprawy dążącemu.

Panie Jezu, przyjmij mój szczery żal za te winy, które przypomniałem sobie
w rachunku sumienia i za te, których już nie pamiętam.

Chcę naprawdę odrzucić od siebie to wszystko, co nie pozwala mi całym sercem
kochać Ciebie i ludzi, moich braci.

"Zmiłuj się nade mną Boże, w łaskawości swojej; odwróć oblicze swe

od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia; 
stwórz, Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha".

(Ps 51, 1. 11n.)

POSTANOWIENIE POPRAWY

Staram się pomyśleć, w czym chciałabym(chciałbym) się poprawić. Aby moje życie było lepsze, co robić, lub zmienić

 

Panie Boże. Obiecuję, że spróbuję poprawić się i lepiej żyć.

TY wiesz, że bardzo Cię kocham, ale jestem słaby.

Daj mi swoją łaskę, abym mógł żyć inaczej, tak jak TY chcesz.

Szczególnie chciałbym się poprawić z …../pomyśl z jakich grzechów/

Proszę, pomóż mi zrealizować tę obietnicę.

Wiem, że z Twoją pomocą mogę się poprawić.

Matko Najświętsza, bądź ze mną w moim postanowieniu.

Amen.

*** lub ***

Panie Boże, który odnowiłeś nas na podobieństwo swojego Syna, spraw,

abyśmy doznawszy miłosierdzia, świadczyli wśród świata o Twojej miłości.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przyrzekam, mój Jezu, że uczynię wszystko,bym Cię nie zasmucał grzechami.

Duchu Święty dopomóż mi, bym zachował czystą duszę i unikał grzechu.

Amen.

Formuła spowiedzi

Dziecko: W imię Ojca i Syna i Dycha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Ksiądz: Na wieki wieków. Amen.

Dziecko: Do spowiedzi przystępuję po raz pierwszy. ( od następnej spowiedzi mówisz: ostatni raz byłem u spowiedzi ( mówisz kiedy ) pokutę zadaną odprawiłem ( lub nie i dlaczego ), a dalej jest tak samo) - Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami...( wyznajesz swoje Grzechy )

( po wyznaniu grzechów mówisz ) - Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, obiecuję poprawę, i proszę Cię Ojcze o pokutę, naukę i rozgrzeszenie.

Ksiądz: Kapłan rozmawia z tobą, modli się i udziela rozgrzeszenia.

Dziecko: ( cicho modlisz się) Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. (po słowach kapłana: „ ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” odpowiadasz AMEN )

Ksiądz: Wysławiajmy Boga, bo jest dobry.

Dziecko: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

Ksiądz: Pan odpuścił tobie grzechy, idź w pokoju.

Dziecko: Bóg zapłać. Szczęść Boże.

Odchodzisz od konfesjonału, gdy usłyszysz pukanie kapłana. Całując stułę kapłana wyrażasz szacunek do Pana Boga.Idź przed ołtarz, podziękuj Bogu za przebaczenie i miłość, odpraw pokutę zadaną przez spowiednika. Jeśli zapomnisz o pokucie odmów dowolą modlitwę jako dziękczynienie za spowiedź i paowiedz o tym przy następnej spowiedzi na początku !