W samym sercu prastarej i malowniczo położonej Parafii Kikół, ze strzelistą wierzą i pobliskimi figurkami góruje Kościół Parafialny pod wezwaniem św. Wojciecha bpa męczennika, kościół konsekrowany w 1910 r. Na wschód od Kikoła we wsi Grodzeń XVIII wieczny kościół filialny pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła. Kościół zbudowany jest z kamienia    na usypanym wzgórzu. W roku 2012 proboszcz parafii Kikół ks. Marek Mrówczyński przeprowadził w świątyni generalny remont. Obok świątyni znajduje się krzyż misyjny i ołtarz polowy. We wsi Konotopie przy trasie A10 kościół Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej, jest to nowo wybudowany kościół w miejscu gdzie znajdowała się kaplica z 1948 roku. Kościół Konsekrowany               30 czerwca 2011 roku, przez Biskupa Ordynariusza Diecezji Włocławskiej Wiesława Meringa. Kościół ten jest spełnieniem marzeń proboszcza parafii     ks. Marka Mrówczyńskiego i ogromnej rzeszy wiernych. Przez całe dziesięciolecia i wieki, do tych świątyń, spieszyli z pokornym hołdem ludzie prości, chłopi, rzemieślnicy i wyrobnicy: dostojnicy tej Dobrzyńskiej Ziemi, poeci ludowi, twórcy narodowej i europejskiej kultury, działacze społeczno polityczni, powstańcy, partyzanci i emigranci: Ci, którzy opuszczali kraj i Ci, którzy do niego wracali: wszyscy od Nowego Yorku po mroźną Syberię – pragnęli znów stanąć w Kikolskiej Świątyni, na kolanach i ze łzami w oczach, dziękować Bogu i Matce Najświętszej, za szczęśliwy powrót z wojennej tułaczki i długoletnich marszów za chlebem. Dziś zdechrystianizowanej              i relatywizującej się Europie, chodź w niepodległej szarpanej jednak przeróżnymi trudnościami Ojczyźnie, te święte miejsca nabierają szczególnej wymowy. Tu jak rzadko, gdzie rozlega się ponownie wołanie papieża Jana Pawła II wypowiedziane, w dniu 7 czerwca 1991 roku w nieodległym od Kikoła Włocławku „Europa potrzebuje odkupienia”. Aby to zrozumieć, trzeba zobaczyć wszystkie przydrożne krzyże i kapliczki Parafii Kikół. To od nich emanowała siała wiary i patriotyzmu, tu przy tych przydrożnych krzyżach, żegnali się          z bliskimi odchodzący na wojnę synowie tej Ziemi, to tu opłakiwały osierocone dzieci swych rodziców. Tam też przystawali nieszczęśnicy, zdejmowali czapki    z głów i się modlili chodź krzyży i figurek nie było, bo zostały zniszczone        w czasie wojny. I właśnie tam jeszcze bardziej na tej skrwawionej i zroszonej łzami Ziemi tryskała siła wiary i patriotyzmu, na tych świętych chodź pustych skrawkach Ziemi. To właśnie z Takich opłakanych skrawków Ziemi nadeszła wymodlona wolność dla wszystkich bez wyjątku. Pielęgnujmy naszą wiarę         i pamięć o tych, którzy nam ją przekazali w należyty sposób. Dziękujemy tym, którzy znów odważnie i z wielką wiarą postawili nowe krzyże i figurki              w trudnych latach 40-50 XX w.

 

Figurki i krzyże

 

 

Figurka Pana Jezusa z otwartym sercem, figura osoba umieszczona na murowanym cokole na przeciw plebani, fundatorem był proboszcz parafii Kikół ks. Wojciech Wolski w 1933 roku. Budowniczym był Jan Kozłowski.

Serce Jezusa Rządź Błogosław Opiekuj Się Naszą Parafią.

Rok Święty 1933.

Figurka Matki Bożej na skarpie z parczku przy ulicy Świętojańskiej. Figurka na kamiennym cokole fundator proboszcz parafii ks. Adolf Kukfa proboszcz parafii Kikół, wyświęcił ks. Wojciech Wolski w 1932 roku, budowniczy Jan Kozłowski. W czasie II Wojny Światowej zostały odstrzelone obie dłonie a cała figurka cudem przetrwała wojnę, pomimo wielu prób jej zniszczenia. Jest patronką ludzi udręczonych i bezbronnych.

Maryjo Bez Grzechu Poczęta

Módl Się Za Nami

Figurka Matki Bożej Fatimskiej, cokół umieszczony na historycznym kamieniu, a na cokole figurka osoba. Fundatorem jest i poświęcenia dokonał w 2009 roku proboszcz parafii Kikół ks. Marek Mrówczyński. Budowniczy cokołu Marek Rumiński.

Figura św. Rodziny. Figura znajduje się na cokole z czerwonej cegły przed wielkimi drzwiami Świątyni. Fundator proboszcz parafii Kikół ks. Marek Mrówczyński. Rok budowy 2010, cokół postawił Marek Rumiński.

Figura Pana Jezusa z otwartym sercem. Figura umieszczona jest na cokole z czerwonej cegły obok kaplicy pogrzebowej, figura osoba w dawniejszym okresie czasu umieszczona była w kościele po czym była wyniesiona do magazynu obok plebani. Później ks. Idzi Piasecki figurę umieścił na przeciw wielkich drzwi świątyni obok krzyża misyjnego. W roku 2010 proboszcz parafii Kikół ks. Marek Mrówczyński przeniósł figurę obok kaplicy pogrzebowej i została umieszczona na ceglanym cokole. Cokół wykonał Marek Rumiński.

Św. Jan Nepomucen. Kamienna figurka osoba umieszczona na murowanym cokole nad jeziorem Kikolskim przy trasie A10, barokowa figura rzeźba z XVIII wieku.

Figura Matki Bożej Częstochowskiej przy ulicy Rypińskiej. Figurka murowana z oszklonymi gablotami, jest to dar całego osiedla domów jednorodzinnych. Figurka stoi na miejscu małej figurki z przed II Wojny Światowej, na gruncie Władysława Marchlewicza. Budowniczym figury był Jan Dykowski. Pomocą służyli bliżsi i dalsi sąsiedzi. Mimo rozlicznych trudności biurokratycznych zamiar budowy z Bożą pomocą został sfinalizowany. Figurę wyświęcił ks. kan. Stanisław Kilian w 1981 roku. Informacji z ogromnym przejęciem udzielił Pan Józef Kamiński.

 

Pamiątka Nawiedzenia Obrazu Matki Boskiej. Módl Się Za Nami.

1981

                      

Krzyż przydrożny przy rozwidleniu dróg z Kikoła do Wolęcina i Buchowa na końcu ulicy Sienkiewicza na gruncie Pana Józefa Wędrowicza. Fundatorzy z ulicy Sienkiewicza, Prusa i okolicznych domów. Krzyż wykonał Pan Stanisław Rumiński. Animatorem przedsięwzięcia był Pan Czesław Kuczkowski. Święcenia dokonał proboszcz parafii ks. kan. Stanisław Kilian w 1978 roku.

Krzyż przydrożny metalowy stoi na miejscu wysłużonego krzyża drewnianego, na gruncie Pana Romana Karkosika. Fundatorami krzyża byli mieszkańcy ulicy Targowej i okolicznych domów. Poświęcenia dokonał proboszcz parafii Kikół ks. kan. Stanisław Kilian.

Krzyż przydrożny przy rozwidleniu dróg prowadzących z Kikoła do Grodzenia i Cieuchowa. W miejscu przydrożnego krzyża drewnianego z 1946 roku ustawiono nowy krzyż metalowy w 1978 roku. Fundatorami byli Józef Szulc i Józef Biały. Wykonał Henryk Osiński. Poświęcenia dokonał proboszcz parafii Kikół ks. kan. Stanisław Kilian. 

Krzyż przydrożny na rozwidleniu polnych dróg w Buchowie, wykonany z drzewa z metalowym ogrodzeniem i figurą Matki Bożej. Fundatorem byli mieszkańcy Buchowa.

Przy drodze prowadzącej z Kikoła do Wolęcina po lewej stronie przed wsią stoi metalowy krzyż z oszkloną figurką. Jest to dar rodziny Kęsickich i sąsiadów. Krzyż stoi w miejscu krzyża drewnianego, który został zniszczony w czasie wojny. Fragmenty zniszczonego krzyża przechowywała rodzina Kęsickich.

Przydrożna kapliczka, figurka murowana z cegły, wewnątrz umieszczona figurka osoba Matki Bożej Niepokalanej. Figurkę osobę przywiozła wozem konnym z Włocławka prężnie działająca w tamtym okresie czasu młodzież wsi Wolęcin, to dzięki ich staraniom w tym trudnym okresie w cudowny sposób udało się ten wspaniały zamiar zrealizować. Poświęcenia figuraki w 1949 roku dokonał ks.dziekan z Lipna Starski wraz z proboszczem parafii Kikół ks. Wojciechem Wolskim. Z wypowiedzi Pana Benedykta Mędrkiewicza inicjatora budowy wynika że w poświęceniu figurki brały udział niezliczone tłumy ludzi, nie tylko z Wolęcina ale i z sąsiednich miejscowości. Figurka ta stoi na gróntach Pana Adama Wąsewicza przy skrzyżowaniu dróg prowadzących z Kikoła do Chlebowa i z Lipna do Obór prze Wildno. Figurka stoi w miejscu gdzie dawniej była przydrożna karczma. Informacji udzielił nestor wsi Wolęcin Pan Benedykt Mędrkiewicz, jeden z nielicznych żyjących świadków którzy brali czynny udział w budowie tej figury. Po dziś dzień słychać majowe pieśni ku czci Matki Bożej.

O Matko Niepokalona Módl Się Za Nmi

1949r.

Przy wyjeździe z Wolęciana do Grodzenia na gruncie rodziny Rysztogi na miejsce starego drewannego krzyża postawiono nowy krzyż metalowy, wykonawca Pan Marek Wasilewski. Fundatorzy okoliczni mieszkańcy.

Krzyż przydrożny przy skrzyżowaniu dróg z Kikoła do Makówca i z Wolęcina do Wildna, w miejscu starego zniszczonego krzyża na gruncie Pana Głowińskiego stoi nowy krzyż matalowy dar okolicznych mieszkańców wsi Grodzeń.

Przy drodze prowadzącej z Kikoła do Grodzenia po lewej stronie obok bagienka stoi metalowy krzyż i obelisk upamiętniający tragiczną śmierć proboszcza parafii Kikół ks.kan. Grzegorza Ziętarskiego, poświęcenia w obecności wiernych dokonał proboszcz parafii Kikół ks. Marek Mrówczyński 2011 roku. Jest to dar mieszkańców parafii Kikół.

W Tym Miejscu 16 czerwca 2009 roku Zginoł Śmiercią Tragiczną Ks. Kan. Grzegorz Ziętarski. W Latach2003-2009 Proboszcz Parafii Kikół “Pozostawił Ciepły Ślad Na Każdej Dłoni”  Parafianie

W miejscu zniszczonego krzyża i umieszczonej na nim figurki w czasie wojny. W roku 1946 Pan Lucjan Kuropatwa ufundował nową figurę murowaną z cegły gdzie w oszklonej gablocie umieścił figurę osobę przedstawiającą Matkę Bożą Krółową Polski, jako dziękczynienie za przeżycie w bardzo trudnych warunkach niewoli w obozie jenieckim i za szczęśliwy pwrót do rodzinnego domu. Figurę wyświęcił proboszcz parafi Kikół ks. Jan Dusiński. 

 

Maryjo Królowo Polski Módl Się Za Nami

194Maryjo Królowo Polski Módl Się Za Nami

1946r.Przy drodze prowadzącej z Grodzenia do Makówca po lewej stronie drogii stoi na miejscu zniszczonej figurki w 1942 roku nowa murowana figurka z czerwonej cegły na dawnych gruntach Szczepana Grabowskiego, dziś Grzegorza Kośmidra. Fundatorem figurki był Pan Szczepan Grabowski, wybudował Pan Wiśniewski, ogrodzenie wykonał w 1981 roku Pan Jan Gałecki i Henryk Osiński. Figurę wyświęcił w 1957 roku proboszcz parafii Kikół ks.Bronisław Babinowski. Informacji udzieliła Pani Barbara Kośmider siostra Pana Grabowskiego i Pani Sylwia Grabka. Przy figurce w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych masowo schodziła się młodzież i starsi  wsi Janowo na Nabożeństwa Majowe.

Królowo Różańca Świętego Módl Się Za Nami.

1957 r.

Na rozwidleniu dróg z Janowa do Makówca i Majdan, w miejscu starego krzyża stoi nowy krzyż z 2011 roku. Fundatorem jest Pan Lech Jeziorski, jako wotóm wdzięczności za otrzymane łaski. Poświęcienie krzyża dokonał proboszcz parafii Kikół ks. Marek Mrówczyński.

Pierwszy przydrożny krzyż w Gołuchowie drewnany z ogrodzeniem postawił Jan Zieliński na własnych gruntach. Nowy krzyż metalowy z metalowym ogrodzeniem w 1972 roku ufundował syn Jana Zielińskiego Wacław. Poświęcenia dokonał proboszcz parafii Kikół ks.kan. Stanisław Kilian.

Przy trasie prowadzącej z Grodzenia do Wildna i z Cieuchowa do Gołuchowa stoi metalowy krzyż w miejscu drewnianego zniszczonego krzyża. Fundatorami są okoliczni mieszkańcy.

Nieco dalej od krzyża po lewej stronie drogii stoi murowana figurka w miejscu zniszczonej w czasie II wojny drewnanej figurki umieszczonej na cokole. Figurka ta została zniszczona w 1942 roku, a jej fragmenty zostsły przechowane w nieużywanej dworskiej szopie Państwa Olszewskiech właścicieli majątku Cieuchowo. Po wojnie w 1956 roku w maju wybudowano nową murowaną figurkę, budowniczym był Pan Hajduk. Figurkę osobę zakupił Pan Antoni Nowakowski. Fundatorami byli okoliczni mieszkańcy, okucia w narożach daszku wykonał ręcznie młody wiekiem w tamtym okresie czasu Bogumił Tucholski. Informacji udzielili Pani Irena Nowakowska, Pan Malinowski i Bogumił Tucholski. Poświęcenia figurki dokonał probosz paragi Kikół ks.Bronisław Babinowski.

Przy wejściu na teren szkoły w Cieuchowie stoi metalowy krzyż na cokole. Historia krzyża bierze swój początek z 1900 roku. W czasie II wojny światowej został przewrócony a fragmenty między innymi krzyż i górę cokołu przechował w swoim gospodarstwie Pan Bronisław Witkowski. Po wojnie w 1946r. Pan Witkowski wraz z sąsiadami ponownie umieścił ten sam krzyż i cokół na dawnym miejscu. Poświęcenia dokonał proboszcz parafii ks. Jan Dusiński. Cząstkowej informacji udzieliła Pani Lucyna Witkowska, synowa Pana Bronisława.

Przy rozwidleniu dróg prowadzących z Cieuchowa do Sikorza we wsi Kołatek stoją dwa krzyże po obu stronach jezdni. Krzyż po lewej stronie stoi w miejscu gdzie stała figurka zburzona w czasie wojny. Przedwojenną figurkę ufundował ojciec braci Marcinkowskich Juljan. Po zniszczeniu figurki niektóre elementy zostały przechowane w gospodarstwie Pana Juljana, miedzy innymi: krzyż z dachu figurki kowalskiej roboty i pasyjka z krzyża ze złamaną ręką. Pasyjkę znalazł Pan Teofil Marcinkowski wieczorem na polu utkniętą w Ziemi. Ten wspaniały relikt przeszłości możemy oglądać i skaładać swoje prośby i dziękczynienia pod krzyżem umieszczonym na cokole.

Krzyż po prawo stoi w miejscu krzyża drewnianego, który przetrwał wojnę, gdyż stał na gruncie gospodarza Niemieckiego, który nie pozwolił zniszczyć krzyża. Fundatorami obok krzyży są bracia Marcinkowscy i sąsiedzi, o wygląd i estetykę tych świętych miejsc dbają Pan Teofil Marcinkowski i Pani Jadwiga Szubska.

Przy drodze z Cieuchowa do Sikorza po prawej stronie drogii stoi murowana figura w oszkonej gablocie znajduję się fiagura osoba przedstawiająca Maryję Królową Polski. W miejscu zburzonej w czasie wojny figury, nowa wybudowana w 1948 roku fundatorami była wieś Sikórz. Budowniczym Pan Kłosiński. Poświęcenia dokonał proboszcz parafii Kikół ks. Wojciech Wolski w obecności całej wsi i okolicznych mieszkańców. Za wsią przy szosie do Kawna stoi przydrożny krzyż.

 

O Maryjo Królowo Polski Módl Się Za Nami.

1948 r.

Figura w Rybnikach. Figura murowana z 1947 roku, przy drodze prowadzącej z Cieuchowa do Korzyczewa nieopodal zabudowań po byłym pegeerze w Rybnikach, na gruntach, Pana Waldemara Pipczyńskiego. Renowacji dokonał Pan Lewandowski z Rybnik. O estetykę dbają okoliczni mieszkańcy. Poświęcenia dokonał Proboszcz Parafii Kikół ks. Wojciech Wolski.

Przy drodze z Moszczonnego do Cieuchowa we wsi Korzyczewo stał drewniany krzyż, który w czasie wojny został zniszczony. Po II wojnie Światowej drewniany krzyż postawił Pan Stanisław Sybilski. Drugi krzyż drewniany ufundował syn Pana Stanisława Jerzy. W roku 1996 nowy krzyż metalowy i ogrodzenie wykonał Reginald Sybislski i przesunoł krzyż bliżej swoich zabudowań. Poswięcenia dokonał proboszcz parafii Kikół ks.kan. Władysław Woźniak. Informacji udzielił Pan Reginald Sybilski.

 

O Maryo Bez Grzechu Poczęta Módl Się Za Nami.

1916 r.

 

Przy gospodarstwie Państwa Balińskich w Moszczonnym stoi przydrożna figura z czerwonej cegły. W oszklonej gablocie umieszczona jest figura osoba przedstawiająca Matkę Bożą Niepokalanego Poczęcia. Figurę wybudował w 1916 roku Pan Antoni Kamiński. Figura cudem przetrwała okres II wojny światowej i do dziś służy jako oaza skupienia i modltwy dla mieszkańców Moszczonnego i przejezdnych. Jest to perełka naszej prafii godna wielkiej czci. Figurę poświęcił proboszcz parafii Kikół ks. Adolf Kukwa. Fundatorem był Pan Antoni Kamiński. Inforamcji udzielił syn Pana Antoniego Kaźimierz Kamiński.

Druga przydrożna figurka we Wsi Moszczonne znajduje się po lewej stronie drogii z Kikoła do Zbójna. Figurkę ustawiono na gruncie Pana Mokwińskiego w 2004 roku. Fundatorami figurki byli mieszkańcy Moszczonnego. Budowniczym był Pan Edward Karolewski. Większą figurę osobę ufundowała rodzina Pana Leszka Pniewskiego za ocalenie życia w obozie koncentracyjnym. Drugą mniejszą figurę ufundowali Państwo Ronowscy. O estetykę dbają rodziny Państwa Kujawskich i Wiśniewskich. Poświęcenia figury w 2004 roku dokonał proboszcz parafii Kikół ks.kan. Grzegorz Ziętarski, w obecności straży pożarnej i ogromnej rzeszy wiernych.

 

Maryjo Królowo Polski Módl Się Za Nami.

2004 r.

 Dalej za zakrętem stoi krzyż metalowy ufundowany przez mieszkańców wsi Moszczonne.

We wsi Jarczechowo w miejscu krzyża, który był zniszczony w czasie II wojny światowej po wyzwoleniu pierwszy krzyż drewniany z metalowym ogrodzieniem wykonał w 1948 roku Pan Adam Różański, wraz z sąsiadami. W 1969 roku krzyż ten doprowadził do należytego pożądku syn Pana Adama Jan. W roku 1978 nowy krzyż metalowy ufundowali Panowie Józef Różański i Tadeusz Wojnarowski. Poświęcenia dokonał proboszcz parafii Kikół ks.kan.Stanisłw Kilian.

Na wzgórzu Konotopskim na kamiennj grocie stoi figura Pana Jezusa z otwartym sercem. W 2011 roku figurę ufundował Proboszcz Parafii Kikół ks. Marek Mrówczyński. Niżej u wejścia do Sanktuarium umieszczona na cokole z czerownej cegły figura Matki Bożej z koroną na głowie. Figurę ufundował proboszcz parafii Kikół ks. Marek Mrówczyński. Budowniczy cokołu Marek Rumiński.

Obok figury Matki Bożej stoi metalowy krzyż, jest wotum wdzięczności za otrzymane łaski z pośbą o dalsze. Fundator i wykonawca krzyż Pan Jan Wasilewski. Poświęcenia krzyża w 1992 roku dokonał proboszcz parafii Kikół ks.kan. Władysław Woźniak.

Przy rozwidleniu dróg z Konotopia do Jankowa i do trasy A10 wśród piaszczystych pagurków na murowanym cokole stoi drewaiana chatka góralska. Wewnątrz umieszczona jest figórka osoba św. Antoniego. Jest to wotum wdzięczności za wszelkie dobro z prośbą o dalsze łaski Pana doktora Dziewulskiego z rodziną z Torunia. Poświęcenia dokonał w 2000 roku probosz parafii Kikół ks.kan. Władysław Woźniak. Figurka znajduje się na gruncie Pana Władysłąwa Gołębiewskiego. W miesiącu czerwcu odbywa się w ostatnią niedzilę misiąca wspólna modlitwa fundatora kaplicy proboszcza parafi Kikół i wiernych.

   

Św. Antonii Pomóż Nam Przejść Przez To Życie Które Nam Pan Bóg Przeznaczył.

M.M.W.H 2000 r.

 Przy rozwidleniu dróg z Kikóła do Konotopia i Jarczechowa na gruncie Pana Zygmunta Młotkowskiego stoi murowana fugura w miejscu poprzedniej która była wyżłobiona w pniu drzewa w której znajdowała się figura osoba Matki Bożej różańcowej. W oszklonej gablocie górnej znajduje się figura osoba Królowej Różańca Świętego w którą w 2000 roku odrestaurował Henryk Osiński. Na niższej półce umieszczony wizerunek Matki Bożej Częstochowskeij w oszklonej ramce. Fundatorem kapliczki była wieś Konotopie z inicjatywi Pana Zygmunta Młotkowskiego. Budowniczym był Pan Czesław Kozłowski. Poświęcenia w obecności całej wsi dokonał ks.kan.Stanisław Kilian.

Królowo Różańca Św. Módl Się Za Nami

Komentarz i przypisy Henryk Osiński

Zdjęcia i grafika komputerowa Piotr Dąbrowski