DOBRA ŚPOWIEDŹ    

 Katecheza dla klas III i VII – Szczera spowiedź – 03.04.2020 r. › Parafia  Kanina

Z lekcji religii warto przypomnieć, że do otrzymania rozgrzeszenia konieczne jest spełnienie pięciu wymagań. Katechizm nazywa je warunkami sakramentu pokuty. Po prostu spowiedź należy zaplanować i przygotować się. A to wymaga czasu.

Czytaj więcej: Dobra spowiedź

Spowiedź – Nasza Katedra 

 PRZED RACHUNKIEM SUMIENIA

Co to jest grzech?

Grzech jest to dobrowolne i świadome przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego. Grzech polega więc na nieposłuszeństwie i wynoszeniu własnej woli nad wolę Bożą. Grzech może być ciężki, czyli śmiertelny albo lekki, czyli powszedni.

Grzech ciężki popełnia człowiek wtedy, gdy przekracza przykazania: l) w ważnej rzeczy - jest to tzw. materia wielka, 2) zupełnie świadomie i 3) całkowicie dobrowolnie.

Grzech lekki popełnia człowiek wtedy, gdy przekracza przykazania: l) w małej rzeczy, 2) bez całkowitej świadomości, 3) bez całkowitej dobrowolności.

Czytaj więcej: PRZED RACHUNKIEM SUMIENIA

        RACHUNEK SUMIENIA DLA DOROSŁYCH


          PIERWSZE PRZYKAZANIE BOŻE

   Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną

   1. Nie modliłem się w ogóle...

   2. Dobrowolnie wątpiłem o prawdach wiary (jakich?).

   3. Zaparłem się wiary (zg)* - (mw).

4. Publicznie krytykowałem prawdy wiary (zg) - (mw).

Czytaj więcej: Rachunek sumienia dla dorosłych

Więcej artykułów…

  1. Sakrament pokuty i pojednania