Historia Parafii św. Wojciecha BM.

   phoca thumb m kikol 002   Historia Kikoła sięga okresu wczesnopiastowskiego, kiedy to na wzniesieniu na którym obecnie znajduje się kościół i cmentarz, istniało grodzisko średniowieczne. W rejonie grodziska odnaleziono ślady osadnictwa prehistorycznego, które nie zostały jeszcze dokładnie zbadane. Przy grodzie była wieś. W wieku XIII istniał tu  gród, nadany przez księcia Konrada Mazowieckiego jego synowi Kazimierzowi, będący siedzibą kasztelanii. W latach 1248-1252, na skutek niszczycielskich najazdów pruskich, kasztelania upadła. Jej terytorium zostało przyłączone do kasztelanii dobrzyńskiej i słońskiej, a w drugiej połowie XIV w., kiedy kasztelanie zostały zastąpione powiatami, weszło w skład powiatu lipnowskiego. W XVI wieku Kikół był własnością szlachecką. Prawa miejskie uzyskał w 1791 r., a utracił ok. 1815     Data erekcji parafii nieznana; parafia wzmiankowana w 1480 r.

Czytaj więcej: Historia